Terugvorderen bijstand

Heeft de gemeente een terugvorderingsbesluit genomen ten aanzien van uw bijstandsuitkering? U kunt in dat geval in bezwaar gaan bij de gemeente tegen deze terugvordering van de bijstand. Een bijstandsuitkering mag niet zonder reden teruggevorderd worden. Er moet altijd een reden achter zitten. Er zijn verschillende redenen waarom uw bijstandsuitkering teruggevorderd kan worden. Een bijstand kan bijvoorbeeld teruggevorderd worden als er te veel bijstand aan u is verstrekt. Bij het terugvorderen van de bijstand neemt de gemeente meestal meerdere besluiten. Het is belangrijk om tegen alle besluiten afzonderlijk bezwaar te maken. U kunt aan de gemeente vragen om in termijnen af te lossen. Het terugvorderingsbesluit wordt niet opgeschort door het indienen van een bezwaarschrift. Maak hier dus afspraken over met uw gemeente.

Financiële problemen

Als u het niet eens bent met het besluit van de gemeente van het terugvorderen van de bijstand, kunt u bezwaar indienen bij de gemeente tegen de terugvordering van uw bijstandsuitkering. De bezwaartermijn is doorgaans 6 weken. Dient u te laat bezwaar in, dan wordt u niet-ontvankelijk verklaard. U kunt het besluit dan niet meer aanvechten. Zorg voor een goed onderbouwd bezwaarschrift en leg uit waarom u het niet eens bent met het terugvorderingsbesluit. De gemeente kan naar aanleiding van uw bezwaarschrift u uitnodigen voor een persoonlijk gesprek (hoorzitting), waar uw bezwaarschrift besproken wordt. U kunt in dit gesprek vragen stellen aan de gemeente en de gemeente mag ook vragen aan u stellen.

Komt u door het besluit van de gemeente in financiële nood, dan kan een spoedprocedure een uitweg bieden. Dan kan een voorlopige voorziening worden opgestart bij de rechtbank. De rechtbank neemt een voorlopige beslissing bij een spoedeisend belang.

Bent u het niet eens met de beslissing op bezwaar van de gemeente? Als uw uitkering teruggevorderd wordt, staat ook een beroep open bij de rechtbank. De wijze van het indienen van het beroepschrift is beschreven in de beslissing op bezwaar.

Bezwaarschrift