Maak kennis met RijbewijsBelang

Kent u RijbewijsBelang al? RijbewijsBelang is een bureau dat mensen test op hun rijgeschiktheid. Hier kunt u terecht wanneer u om welke reden dan ook uw rijbewijs (tijdelijk) bent kwijtgeraakt en moet aantonen nog wel geschikt zijn om te rijden. U kunt zich ongetwijfeld voorstellen in welke situaties hiervan sprake is. Gepakt met alcohol of drugs achter het stuur, een al dan niet blijvende handicap, medicijngebruik: het zijn allemaal redenen die ertoe kunnen leiden dat u voorlopig niet achter het stuur mag kruipen.

Wat doet RijbewijsBelang dan precies?

Bij RijbewijsBelang werken psychiaters, die daarnaast gespecialiseerd zijn in wet- en regelgeving omtrent alcohol- en drugsgebruik. Door hun jarenlange ervaring herkennen ze meteen wanneer iemand excessief gebruik maakt van dergelijke genotsmiddelen. Alle medewerkers zijn overigens volledig onafhankelijk. Zij staan dus noch aan uw kant, noch aan de kant van het CBR.

Voor wat voor keuringen kunt u bij RijbewijsBelang terecht?

RijbewijsBelang voert een viertal verschillende keuringen uit. Een keuring voor de CBR-vorderingsprocedure, een keuring voor een gezondheidsverklaring, een second opinion voor het al dan niet behouden van het rijbewijs en een keuring na beëindiging van het alcoholslotprogramma.

Vorderingsprocedure

Onderdeel van de vorderingsprocedure kunnen twee soorten onderzoeken uitmaken: onderzoek naar de rijgeschiktheid en onderzoek naar de rijvaardigheid. Van het eerste is sprake wanneer u bijvoorbeeld bent aangehouden onder invloed van alcohol of drugs. Het ondergaan van een rijvaardigheidsonderzoek daarentegen gebeurt wanneer u als beginnend bestuurder voor de tweede keer wordt veroordeeld voor veel te hard rijden, er sprake is van gevaarlijk rijgedrag of wanneer u een ernstig ongeval hebt veroorzaakt.

Gezondheidsverklaring

Er zijn globaal drie redenen om u te verplichten een onderzoek te laten doen met als doel een gezondheidsverklaring te krijgen. De eerste is na overmatig alcohol- of drugsgebruik, de tweede bij ADHD of autisme en de derde bij (overige) psychische aandoeningen waarbij de rijgeschiktheid in het geding kan geraken.

Second opinion

Heeft het CBR u een psychiatrisch onderzoek opgelegd, als gevolg van uw rijgedrag? En is de uitkomst hiervan negatief, vanuit uw perspectief? Dan kunt u bij ons een second opinion-onderzoek laten uitvoeren, wanneer u het met de uitkomst oneens bent. Wij voeren hetzelfde onderzoek opnieuw uit volgens de daarvoor geldende richtlijnen.

Beëindiging alcoholslotprogramma

Wanneer u een alcoholslotprogramma is opgelegd, krijgt u gedurende het programma een ander rijbewijs, met daarop de code 103, ten teken van het alcoholslot. Wanneer dit programma is afgerond, dient u een keuring te ondergaan om weer een regulier rijbewijs te kunnen aanvragen. Deze keuring zal moeten aantonen dat u niet (meer) afhankelijk bent van alcohol en veilig zonder alcoholslot kunt rijden.