In de toekomst investeren met IGN Vastgoed ervaringen

De oplopende bevolkingsgroei in Nederland heeft ervoor gezorgd dat er steeds meer huizen nodig zijn. Het huizentekort is overal zichtbaar. Niet alleen bij het vinden van een nieuwe woning, maar ook in het nieuws. Mensen zijn hierdoor wel geneigd om een hogere prijs te betalen voor de huizen die ze zoeken. In de loop van de jaren zullen er meer stukken grond opgepakt worden en hier kun jij van gaan profiteren. De IGN Vastgoed ervaringen richten zich daarom ook op de stukken grond die potentie kunnen hebben voor het uitbreiden naar woongebieden. Door hier in een vroeg stadium in te investeren kun je de grond op een later moment weer doorverkopen aan de ontwikkelaars of gemeenten. Zo kan het lucratief uitpakken voor de investeerder. Het is daarom goed om hier meer over te weten te komen.

Toegankelijk voor particulieren door IGN Vastgoed 

De IGN Vastgoed ervaringen tonen aan dat particulieren een kans krijgen om te investeren in grond. De grotere stukken grond, die in een gebied opgekocht werden, zorgden er eerder voor dat het budget niet toereikend was. Echter heeft er veel verkaveling plaatsgevonden. De stukken grond zijn opgedeeld in kleinere stukken, waardoor je met een relatief laag bedrag toch een investering kunt doen. Bij IGN Vastgoed zal iedereen geholpen worden om de aankoop te kunnen doen, waarbij vrijwel alles uit handen kan worden genomen. De expertise op dit gebied is hoog en dit toont iedere IGN Vastgoed ervaring aan. Zelfs als je nog niet thuis bent in de vastgoedwereld, kan het daarom goed verlopen. Je hoeft je dus niet te verdiepen in de bouwplannen en het beschikbare vastgoed. De kostbare investeringen zullen in alle zorgvuldigheid uitgevoerd worden, zodat je geen geld meer misloopt.

De werkwijze van IGN Vastgoed 

Om te kunnen investeren in grond, is het goed om de werkwijze van IGN Vastgoed te bekijken. De beste IGN Vastgoed ervaring krijg je doordat er meerdere stappen doorlopen worden. Zo word je altijd eerst geïnformeerd over de mogelijkheden en zal een bezoek ingepland worden. De informatie krijg je van de medewerkers en de accountmanager. Hiervoor zal er bijvoorbeeld gekeken worden naar de mogelijkheden van de grond voor de toekomst en de risico’s die je hiermee kan lopen. Ook worden jouw persoonlijke gegevens genoteerd. De belangrijke informatie moet immers bekend zijn. Communicatie, duidelijkheid en transparantie staan hoog in het vaandel bij IGN Vastgoed. Dit zal je als investeerder altijd merken tijdens het volledige proces.

Duidelijke communicatie

Nadat de gegevens genoteerd zijn, volgt er een afspraak om de koopovereenkomst door te nemen. Deze afspraak staat wederom om duidelijkheid en transparantie. Ook zal er heel zorgvuldig te werk worden gegaan. Zo krijg je wellicht informatie die al besproken is, maar IGN Vastgoed investeringen wijzen uit dat er soms toch nog onduidelijkheden zijn. Onaangename verrassingen moeten voorkomen worden. Zodra alles duidelijk is, onderteken je de overeenkomst en zal deze in drievoud opgemaakt worden. Eén van de contracten zal naar de notaris gaan. Deze notaris maakt het dossier aan en zal de koopakte opstellen. Ook wordt de betaling via de notaris gedaan. Het is dan wel belangrijk dat er een volmacht gegevens is.

Controle

Bij de IGN Vastgoed ervaring zal altijd nog een keer gekeken worden of alles naar behoren is. Daarom zal de conceptakte nagekeken worden door een professional, zodat de uiteindelijke akte van levering opgesteld kan worden. Alle partijen dienen akkoord te gaan met de akte voordat dit gerealiseerd kan worden. Jij ontvangt ook nog een nota van afrekeningen. Hierop staan alle kosten die je gemaakt hebt. Daarbij gaat het ook nog om de kosten om jouw stuk grond en naam in het kadaster te krijgen. Zorg ervoor dat je dit geld overmaakt naar de notaris, zodat alles volledig rondgemaakt kan worden. De officiële documenten zijn dan allemaal geregeld en jij hebt er geen omkijken meer naar.

De overdracht via IGN Vastgoed 

De IGN Vastgoed ervaring wijst uit dat je binnen twee tot drie weken na ondertekening van de koopovereenkomst de overdracht kunt verwachten. Zodra de leveringsakte is opgemaakt, zal de koop namelijk officieel zijn. Vanaf dat moment wordt het ook in het kadaster gemeld en in het systeem opgenomen. De notaris zal altijd nog een extra controle uitvoeren, waarna jij een eigendomsbewijs krijgt. Vanaf dat moment ga je genieten van de voordelen die jouw stuk grond met zich mee kan gaan brengen. Vanaf de overdracht zullen deze voordelen al op jouw pad gaan komen.

De extra voordelen van een stuk grond 

De IGN Vastgoed ervaringen wijzen uit dat je altijd een goede overdracht hebt als de professional inschakelt voor de aankoop. Echter kun je er nog veel meer aan behalen. Zo kan er eventueel een waardestijging van de grond plaatsvinden. De vraag naar bouwgrond wordt steeds groter, waardoor ontwikkelaars en gemeenten ook geneigd zijn om meer te bieden. Als jij een stuk grond in jouw bezit hebt dat gebruikt kan worden voor nieuwe woonhuizen, zullen de nieuwe investeerders zich vanzelf melden. Je kunt dan altijd onderhandelingen houden, zodat je er meer uit kunt halen dan jij er in eerste instantie voor betaald hebt.

Investeren zonder om te kijken

De IGN Vastgoed ervaring toont ook aan dat je de markt niet in de gaten hoeft te houden. Je bent niet gebonden aan de koerswisselingen en hoeft deze dus ook niet te bekijken als je besluit tot verkoop over te gaan. In plaats daarvan is er geen onzekerheid en onduidelijkheid. Geïnteresseerden melden zich vanzelf, vooral als er een bestemmingsplanwijziging is. Als grondeigenaar heb je voor langere tijd geen omkijken meer naar jouw stuk grond. Het enige waar je op voorhand wel naar kunt kijken is de grondscan, zodat je weet of er potentie is voor jouw stuk grond en je betrouwbaar advies gaat krijgen. IGN Vastgoed kan jou altijd helpen om deze scan uit te voeren, zodat je goed kunt bepalen of jouw eventuele stuk grond voldoende op zal gaan leveren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *