De voordelen van een ziekteverzuimbeleid

Waar mensen werken worden er ook mensen ziek. Dit is natuurlijk gewoon de normaalste zaak van de wereld, maar in het belang van je bedrijf is het wel belangrijk dat je goed vastlegt hoe er met ziekte omgegaan dient te worden. Het is dus belangrijk een duidelijk ziekteverzuimbeleid op te stellen. Welke voordelen dit allemaal met zich mee brengt zullen we je in dit artikel uitleggen.

Het wordt duidelijk hoe je als werkgever omgaat met ziekte

Het is voor werknemers fijn als ze weten hoe je als werkgever omgaat met ziekte binnen het bedrijf. Op deze manier weten ze waar ze aan toe zijn en komen ze niet voor verrassingen te staan. Dit schept een stukje vertrouwen en versterkt de relatie tussen werkgever en werknemer.

Het biedt duidelijkheid over procedures

Een ziekteverzuimbeleid biedt daarnaast ook duidelijkheid over de procedures die gevolgd moeten worden bij ziekte. Zo weet iedereen hoe ze moeten handelen als ziekte optreed en worden er geen aannames gedaan. Op die manier kan ziekte binnen een bedrijf zo soepel mogelijk verlopen.

Iedereen voelt zich verantwoordelijk

Door alle zaken rondom ziekte goed vast te leggen binnen het ziekteverzuimbeleid weten alle partijen welke verantwoordelijkheden ze hebben. De kans is hiermee het grootste dat er geen dingen worden laten liggen en dat het bedrijf zo goed mogelijk door kan blijven lopen.

Kortom, een duidelijk ziekteverzuimbeleid is erg belangrijk binnen een bedrijf. Voor zowel de werkgever als de werknemers. Kom je er zelf niet helemaal uit bij het opstellen van jouw beleid? Dan loont het zeker om eens hulp in te schakelen van een HR adviseur. Deze kan je hier vaak goed bij helpen zodat ook jouw bedrijf een duidelijk ziekteverzuimbeleid weet te hanteren!