Bedrijfsbeheer & Logistiek

Op een bepaalde manier is het begrip logistiek intuïtief aanwezig in de hoofden van de mensen en verbonden met verscheidene courante dagelijkse activiteiten. Wanneer het echter om bedrijfsbeheer gaat, moet dit concept veel dieper gaan, rekening houdend met het belang van deze sector binnen de bedrijven. 

De sector transport en logistiek moet met grote zorg en aandacht worden behandeld. Om concurrerend te blijven op een steeds dynamischer markt zijn inspanningen en een specifieke planning op dit gebied vereist, waarbij het gaat om het beheer van financiële middelen, materialen, mensen en informatie. 

In die zin is de informatietechnologie van groot belang om betere resultaten en een hogere rentabiliteit te bereiken. 

Wat is logistiek? 

Logistiek is een geheel van methoden en middelen die erop gericht zijn alles in het werk te stellen om de juiste producten op de juiste plaats en op het afgesproken tijdstip af te leveren. De oorsprong van het woord logistiek komt uit het Grieks en betekent rekenvaardigheid en logisch redeneren.  

Tegenwoordig is het begrip transport en logistiek echter uitgebreid en omvat het kennis uit andere gebieden, zoals engineering, economie, marketing, statistiek, technologie en human resources. 

Om aan de vraag van de klant te voldoen tegen de laagst mogelijke kosten, beheert de logistiek de stroom van producten van de punten van levering naar de punten van consumptie.  

Concept Bedrijfslogistiek 

Bedrijfslogistiek is ontstaan met het doel de kwaliteit van de bedrijfsvoering te verbeteren, waarbij de nadruk ligt op de ervaring van de klant en op kostenverlaging. Hoe complexer de activiteit van de onderneming, hoe groter de behoefte aan een systematische organisatie van de fasen van het productieproces. 

In de praktijk omvat de transport & logistiek operatie sleutelconcepten zoals de bevoorradingsketen, het vlootbeheer, de ritten van de bestuurders, het voorraadbeheer, de vervoersmodaliteiten, de contacten met de leveranciers, enz. 

Geïntegreerd logistiek concept 

Zoals de naam al aangeeft, gaat het om de integratie van het gehele logistieke proces, vanaf de oorsprong van de producten tot in de handen van de eindgebruiker. Dergelijke processen worden geïntegreerd in systemen die de doeltreffendheid van de onderneming acties verhogen en de resultaten ervan verbeteren.  

De logistieke stroom en de algemene activiteiten die daarmee gepaard gaan, worden gecoördineerd via deze intelligente systemen, teneinde het beste aan te bieden aan een steeds veeleisender consument. 

Concept van omgekeerde logistiek 

In het algemeen is omgekeerde logistiek het gebied van de logistiek dat de stroom en de logistieke informatie betreffende de terugzending van na de verkoop geproduceerde goederen plant, beheert en controleert; een van de toepassingen ervan is bijvoorbeeld het beleid inzake terugzending en omwisseling van producten te controleren.  

De omgekeerde weg van de gebruikelijke logistiek volgend, ligt hier de nadruk op het hergebruik of de passende verwijdering van materialen, waarbij in de eerste plaats naar milieubehoud wordt gestreefd.  

Door een omgekeerde logistiek te implementeren die nog steeds winstgevend is, slaagt de onderneming erin niet alleen milieuduurzaamheid, maar ook economische duurzaamheid te bereiken. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *